Migrant Worker Office Services


INDIVIDUAL CONTRACT VERIFICATION

ONLINE VERIFICATION

OEC

HIRING FILIPINO WORKERS

HIRING THROUGH TADBEER

OWWA

SSS

PAG-IBIG

SPLE


POLO Advisory No. 31 – 2022: THANKSGIVING SERVICE FOR FILIPINO DOMESTIC WORKERS IN DUBAI & NORHTERN EMIRATES

POLO Dubai is happy to announce the 1st Thanksgiving Service for Filipino Domestic Workers in Dubai and Northern Emirates, with the aim to provide POLO services and other special services from the Filipino community and organizations.

All Filipino domestic workers with visas issued within POLO Dubai jurisdiction* are invited to avail of the following services:

 • Contract Verification
 • OWWA Membership Registration / Renewal
 • SSS Membership
 • Pag-Ibig Fund Membership

Aside from the traditional POLO services, other special services will be available on-site:

 • Free basic health promotion mission, such as basic medical check-up/consultation
 • Free haircut, facial, and nails cleaning
 • Karaoke challenge with special prizes
 • Raffle prizes, freebies for attendees, and many more.

We encourage all OFWs with domestic worker visas (housemaid / nanny / babysitter / private driver / cook / domestic worker / etc.) to take advantage of this opportunity to avail all these services without appointment or flight schedule required.

This special activity will be held at POLO Dubai, Al Qusais 3 on 26 November 2022 (Saturday) from 08:30AM to 03:00PM.

Please visit our website for more information.

PAANYAYA

Inaanyayahan ang ating mga kababayan na mayroong valid domestic worker visa at nagtatrabaho sa Dubai at Northern Emirates na dumalo sa 1st Thanksgiving Service na gaganapin sa POLO Dubai sa ika-26 ng Nobyembre (Sabado), mula alas-8:30 ng umaga hanggang alas-3:00 ng hapon.

Sa araw na ito, maaring magpa-verify ng kontrata (CONTRACT VERIFICATION), kumuha o mag-renew ng OWWA MEMBERSHIP, magparehistro / magbayad ng SSS Membership at Pag-Ibig Fund membership. Hindi po kailangan ang appointment o confirmed ticket upang makasali. Kailangan lang po ng: 1) valid visa na nagpapatunay na ikaw ay may domestic worker visa (housemaid / domestic worker / nanny / babysitter / private driver / cook / etc.) mula sa Emirate na nasasakupan ng POLO Dubai*; at 2) kumpletong mga requirements para sa POLO service na nais mong makuha.

Bukod dito, mayroon pang mga special activities na handog ng ating mga kababayan bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang serbisyo at sakripisyo:

 • Libreng basic medical check-up / consultation
 • Libreng gupit, facial, at nail cleaning
 • Karaoke challenge with special prizes
 • Raffle prizes, freebies para sa lahat ng mag-aattend, at marami pang iba.

Hinihikayat po ang lahat ng OFWs na may domestic worker visa upang samantalahin ang pagkakataon na ito na ma-proseso ang kanilang mga dokumento kahit walang appointment / confirmed ticket at sumali sa mga special activities na hinanda para sa kanila.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga requirements at iba pa, bisitahin ang aming website mwodubai.org