Migrant Worker Office Services


INDIVIDUAL CONTRACT VERIFICATION

ONLINE VERIFICATION

OEC

HIRING FILIPINO WORKERS

HIRING THROUGH TADBEER

OWWA

SSS

PAG-IBIG

SPLE


PCG DUBAI ANUNSYO PUBLIKO BLG.18-2020

Paalala para sa ating mga kababayan na may hawak na resident visa sa UAE na kasalukuyang nasa Pilipinas at nagnanais na bumalik sa UAE. Maari pong basahin ang anunsyo upang kayo ay magabayan sa inyong planong pagbiahe pabalik sa UAE.