Migrant Worker Office Services


INDIVIDUAL CONTRACT VERIFICATION

ONLINE VERIFICATION

OEC

HIRING FILIPINO WORKERS

HIRING THROUGH TADBEER

OWWA

SSS

PAG-IBIG

SPLE


PAALALA PARA SA MGA MAY CONFIRMED APPOINTMENT

Kung ikaw ay mayroong CONFIRMED appointment para sa POLO Contract Verification & OWWA Membership, ito ang mga dapat mong gawin:

  1. Siguraduhin na magdala ng kopya ng appointment confirmation kung saan ang pangalan mo ay nakikita.
  2. HUWAG PUMILA SIMULA GABI / MADALING ARAW DAHIL WALANG CUT-OFF PARA SA MGA MAY CONFIRMED APPOINTMENT basta magpunta sa POLO Dubai sa araw at oras ng iyong appointment, ikaw ay siguradong papapasukin. 
  3. Muli, pinapaalala na siguraduhin na TAMA at KUMPLETO ang requirements na iyong dala para maiwasan ang pauli-ulit at pabalik-balik na transaction. Ang lahat ng requirements ay nakalista dito: https://bit.ly/3KHMLym 

MULI, KUNG IKAW AY MAYROONG CONFIRMED APPOINTMENT, HINDI MO KAILANGAN PUMILA SIMULA GABI/MADALING ARAW DAHIL MAKAKAPASOK KA SA POLO BASTA DUMATING KA DURING OFFICE HOURS.

Again, we wish to reiterate that those with CONFIRMED APPOINTMENT FOR POLO CONTRACT VERIFICATION & OWWA MEMBERSHIP  shall observe the following:

  1. Bring a copy of the confirmed appointment that shows YOUR NAME.
  2. DO NOT LINE / QUEUE THE EVENING/DAWN PRIOR TO YOUR SCHEDULE. SINCE YOU HAVE A CONFIRMED APPOINTMENT, YOUR ENTRY IS GUARANTEED AS LONG AS YOU ARRIVE AT POLO DURING THE OFFICE HOURS. THUS, LINING UP/CAMPING OUT ON DURING EARLY HOURS (NON-WORKING HOURS) IS HIGHLY DISCOURAGED.
  3. We remind everyone to BRING THE CORRECT & COMPLETE requirements to avoid repeated transactions and prolonged processing. All the information and requirements that you need to know on this link: https://bit.ly/3KHMLym 

Thank you.