Migrant Worker Office Services


INDIVIDUAL CONTRACT VERIFICATION

ONLINE VERIFICATION

OEC

HIRING FILIPINO WORKERS

HIRING THROUGH TADBEER

OWWA

SSS

PAG-IBIG

SPLE


GUIDE: PAANO MALALAMAN KUNG KAILANGAN NG CONTRACT VERIFICATION?

PAANO MALALAMAN KUNG KAILANGAN KO BA ANG CONTRACT VERIFICATION?

KAILANGAN BA ITO PARA MAG-APPLY/MAG-RENEW NG OWWA MEMBERSHIP?

KAILANGAN BA ITO SA PAGKUHA NG BALIK-MANGGAGAWA OEC?