Migrant Worker Office Services


INDIVIDUAL CONTRACT VERIFICATION

ONLINE VERIFICATION

OEC

HIRING FILIPINO WORKERS

HIRING THROUGH TADBEER

OWWA

SSS

PAG-IBIG

SPLE


ADVISORY: H.E. PRESIDENT FERDINAND R. MARCOS, JR. MEETING WITH THE FILIPINO COMMUNITY IN DUBAI, UAE [30 NOVEMBER 2023]

Kabayan, we warmly invite you to an opportunity to see and meet President Ferdinand R. Marcos, Jr. on his historic visit to the UAE!

Register to be part of the Filipino Community Meeting of President Marcos!

We just have some changes in the schedule of the event.
The upcoming Filipino Community Meeting will now be held on Thursday, 30 November 2023! Read the updated details below.
For those who have yet to register, please register now by following this link: https://meetfilcom2023.timetap.com/

See full details as posted by the Official Facebook account of the Philippine Embassy in the UAE

============================================

KINAKAILANGANG MAGPAREHISTRO 

Pagkatapos ma-verify ang inyong registration, makatatanggap ng email na naglalaman ng kumpirmadong QR COde. Sa araw ng pagtitipon, mangyaring ipakita ang kahit alin sa mga sumusunod:

  1. Valis Passport (Orihinal O Printed / Digital copy)
  2. Emirates ID (Orihinal)

MAHALAGANG MGA PAALALA: 

  1. Ang registration ay bukas para sa lahat ng mga Pilipino 18 taong gulang pataas.
  2. Mangyayaring dumating nang maaga sa venue para sa pangseguridad na pagkilatis at registration. Magisisimulang magbukas ang gate nang 3:00N.H. upang magpapasok sa venue, at isasara ito nang 4:30N.H.
  3. Ang bawat entry pass o QR code ay natatangi at hindi maaring ipasa sa iba.
  4. Para sa seguridad ng lahat, hindi maaring magdala sa loob ng venue ng malalaking mga bag, selfie sticks, mga payong, at iba pang mga gamit katulad ng banners, placards, at streamers.
  5. Kasuotan: Filipiana o Smart Casual.