Migrant Worker Office Services


INDIVIDUAL CONTRACT VERIFICATION

ONLINE VERIFICATION

OEC

HIRING FILIPINO WORKERS

HIRING THROUGH TADBEER

OWWA

SSS

PAG-IBIG

SPLE


ABISO PUBLIKO BLG.12-2020 MULING PAGBUKAS NG ONLINE APPLICATION PARA SA DOLE-AKAP

Ang POLO Dubai Online Application para sa DOLE AKAP ay tumatanggap na muli ng applications. Pakibasa ang Abiso Publiko bilang 12-2020: